STATUT
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” 
 W WARSZAWIE
stan prawny na dzień 13.08.2015r

Tekst jednolity    

    SPIS TRE¦CI:

     I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                           § 1 -  5

     II. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI                                                                      § 6 - 16

     III. WPISOWE I UDZIAŁY                                                                                                     § 17 - 18

     IV. PRAWO DO LOKALI                                                                                                       § 19 - 58

           A. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                      § 19 – 24

           B. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO              § 25 - 35

           C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŒCIOWE PRAWO DO LOKALU                                         § 36 - 47

           D. PRAWO ODRÊBNEJ WŁASNO¦CI                                                                              § 48 - 58

      V. BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW...                                                               § 59 - 63

      VI. ORGANA SPÓŁDZIELNI                                                                                               § 64 - 88

           A. WALNE ZGROMADZENIE                                                                                          § 65 - 75

           B. RADA NADZORCZA                                                                                                   § 76 - 82

           C. ZARZĄD                                                                                                                      § 83 - 88

           D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY I ZARZĄDU                                                         § 89

    VII. LUSTRACJA                                                                                                                   § 90

     VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI                                                                                    § 91 - 97

     IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE                                                                                      § 98 - 99

 

ilość odwiedzin:
307
Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2010 www.osiedle-mlodych.pl
CMS created by Air Production s.c. & projekt Wizart Piotr Kwiatkowski
instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi