STATUT
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” 
 W WARSZAWIE
 uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 07.06.2018r, zarejestrowany w KRS 16.10.2018r.

Tekst jednolity Statutu SM Osiedle Młodych znajduje sie w zakładce AKTY PRAWNE poszczególnych nieruchomości Spółdzielni    

    SPIS TRE¦CI:

     I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                          § 1 -  5

     II. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI                                                                      § 6 - 16

     III. UDZIAŁY                                                                                                                  § 17 - 18

     IV. PRAWO DO LOKALI                                                                                                   § 19 - 58

           A. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                     § 19 – 24

           B. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO                          § 25 - 35

           C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŒCIOWE PRAWO DO LOKALU                                             § 36 - 47

           D. PRAWO ODRÊBNEJ WŁASNO¦CI                                                                             § 48 - 58

      V. BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW...                                                                    § 59 - 63

      VI. ORGANA SPÓŁDZIELNI                                                                                              § 64 - 88

           A. WALNE ZGROMADZENIE                                                                                        § 65 - 75

           B. RADA NADZORCZA                                                                                                § 76 - 82

           C. ZARZĄD                                                                                                               § 83 - 88

           D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY I ZARZĄDU                                                             § 89

    VII. LUSTRACJA                                                                                                                § 90

     VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI                                                                                  § 91 - 97

     IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE                                                                                                                 § 98 - 99

 

ilość odwiedzin:
476
Wszystkie prawa zastrzeżone @ 2010 www.osiedle-mlodych.pl
CMS created by Air Production s.c. & projekt Wizart Piotr Kwiatkowski
instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi